05 Mar

Let’s buy America!

De afgelopen drie jaar heeft de Amerikaanse economie een stabiele groei doorgemaakt. Na de crisis van 2008 en de hieropvolgende recessie, heeft deze periode, die tot 2010 duurde geleid tot veel banenverlies. De groei van de afgelopen drie jaar heeft bewerkstelligd dat er nu meer arbeidsplaatsen zijn dan voor de recessie. Tegelijkertijd wint de huurwoning ten opzichte van de koopwoning aan populariteit. Het percentage koopwoningbezit is sinds de piek in 2004 met ruim 4 procent gedaald naar 65 procent in 2014. Het aantal huishoudens dat liever huurt dan koopt is met 4,5 miljoen huishoudens gestegen. “De toename van het aantal huishoudens dat huren verkiest boven koop zorgt voor een aanhoudende vraag naar woonruimte. Op dit moment is ruim 95 procent van alle Amerikaanse huurwoningen bezet.”

 

Dynamische huurmarkt

Uit cijfers blijkt dat Amerikaanse huurders veel vaker verhuizen dan Nederlanders. Daar waar in Nederland de omloopsnelheid van huurwoningen rond de 10 procent per jaar ligt, valt dit percentage in de VS met 30 procent een stuk hoger uit. Daar komt bij dat de huurmarkt in de Verenigde Staten voor het overgrote deel geliberaliseerd is, waardoor de markt bepaalt wat de waarde van de huurwoningen is. Een dynamische markt dus die veel mogelijkheden biedt voor investeringen met tax lien en deed certificaten.

De eigenaren van huurwoningen verkeren nu in de positie dat zij hun huurprijzen kunnen verhogen en op die manier hogere rendementen realiseren. Als investeerde in tax lien en deed certificaten is er de mogelijkheid om nu optimaal te kunnen profiteren van deze mogelijkheden.

 

Robert Kyosaki’s passief inkomen

Alle investeerders streven naar een vorm van passief inkomen of een hoger rendement op hun inkomen. Met tax deeds kun je voor een gunstig tarief vastgoed in Amerika aankopen en deze vervolgens verkopen of verhuren. Hiermee kun je zeer hoge rendementen halen. Een voorbeeld is van een woningen in St. Petersburg Florida welke is aangekocht voor $9700. Hiervoor wordt maandelijks een bedrag betaald van $500. Dit levert een rendement op van ruim 61% per jaar! Wanneer je geen vastgoed in de US wilt bezitten kun je ook altijd nog investeren met tax liens. Je rendement ligt dan tussen de 8 en 24%. Nog altijd een stuk hoger dan in Nederland.

Leave a Comment