24 Dec

Investeren gaat vaak gepaard met de gedachte dat het om groot geld gaat. Investeren in vastgoed is helemaal gelinkt aan grote bedragen of het grote geld. Investeren in tax liens is dat niet. Tax liens beginnen in sommige staten al bij enkele tientallen dollars. Maar wat zijn eigenlijk tax liens?

Een tax lien is in goed Nederlands vertaald een pandrecht. Het pandrecht op onderliggend onroerend goed. Je kunt het vergelijken met de onroerend goed belasting in Nederland. Wanneer je hiermee achter loopt in de betaling word je in de VS “delinquent on the taxes”. Omdat de staat of county dat geld nodig heeft om de voorziening te betalen brengen zij een tax lien uit op de openstaande belasting. Deze worden via een veiling te koop aangeboden bij investeerders. Deze tax lien bestaat uit de openstaande vordering. In ruil hiervoor krijgt de investeerder een pandbrief waarin het onroerend goed in onderpand wordt gegeven. Mocht de tax lien binnen (gemiddeld) drie jaar niet worden afgelost dan kan de investeerder zijn recht uitoefenen middels de pandbrief een foreclosure procedure opstarten. Je investering, hoe klein ook, is dus altijd ingedekt door middel van de onderliggende waarde op het onroerend goed welke in onderpand wordt gegeven.

Tax lien certificate

Tax lien certificate

Zoals in bovenstaand voorbeeld:

Wij kochten een tax lien uit 2012 in januari 2014. Deze kostte ons toen $254 en wij kregen als vergoeding 18% per jaar. De lien loopt af in 2015 en er is een maximale termijn van drie jaar. Daarna moet de tax lien afbetaald worden. Elk jaar krijg je of rente of een penalty op de tax lien.  Dat betekent dat je na drie jaar een bedrag van $ 417 krijgt uitbetaald krijgt wanneer de tax lien wordt afgelost.

Dit is wanneer je inleg $ 254 was. Maar als je meer inleg had gedaan, was je rendement nog groter.

Leave a Comment