20 Nov

 

Tax Liens en Tax Deeds. Investeren hierin kan hoge rendementen opleveren. Heel Hoge!

Maar zoals met veel andere “hoog rendement activiteiten” moet je ook hier heel goed weten wat je doet. En vooral wat je niet moet doen.

Een andere overeenkomst is dat ook dit niet een “in-one-day-getting-rich” methode is.

Je zult er écht wat voor moeten leren, weten en doen!

Dat brengt me op de volgende zeven heel belangrijke keuzes naar succes!

 

1 Welke Doelstelling(en) en Strategie?

Je wilt iets bereiken. Maar wat is dat? En welke weg ga je bewandelen om dat te bereiken?

Met andere woorden: “Heb je jouw doelstelling(en) helder en concreet?”

Heb je om dat te bereiken ook de juiste strategie bedacht of gevonden?

Heb jij wel eens beseft, dat de keuzes die je maakt je leven bepalen?

Wij helpen onze cursisten met het maken van die juiste keuze(s).

Door ze een assessment aan te bieden en dat met hun te bespreken.

 

2 Hoeveel kapitaal?

Vanuit helemaal niets kan ook niets groeien.

Om een mooie plant te krijgen heb je een zaadje (startkapitaal), een voedingsbodem (kapitaal en kennis), geduld en vaardigheden nodig.

Om geld te laten groeien heb je geld nodig! Geld om te investeren!
Hoeveel? Dat is jouw keuze!

Die investering is op te splitsen in twee delen:

Kapitaal om te investeren.

Hoeveel dat is bepaal je natuurlijk helemaal zelf.

Investeerders die met hun eigen geld aan de slag gaan, willen dat wel op een voor hun verantwoorde manier doen. Met voldoende kennis dus.

Dan het startkapitaal.

Dat is van verschillende keuzes afhankelijk.

Ga je werken van uit je privé persoon of doe je dat vanuit een LLC (soort bv)?

Bouw je jouw netwerk ter plaatse en persoonlijk op of doe je dat via internet, email, telefoon en Skype?

Hoe bouw je jouw kennis op?

Dat kan d.m.v. zelfstudie en zelfontwikkeling. Op internet is voldoende te vinden hoe je mooie rendementen kunt maken met Tax Liens en Tax Deeds. Méér dan voldoende! Zo veel zelfs, dat je op gegeven moment niet meer weet wat relevant is en wat niet. Wat actueel is en wat niet (meer). Of iets voor de gehele Verenigde Staten geldt, of misschien alleen voor één van die duizenden counties. Of je écht voldoende weet of niet.

Dit is de goedkoopste manier, maar is enorm tijdrovend.

Je hebt nog een andere keuze: je laten opleiden door een cursus te volgen. Dat vergt heel wat minder tijd en is een deel van je startkapitaal. Time is Money.

Taxlien.nl geeft een paar keer per jaar zo’n cursus. In 2 dagen kun je voldoende kennis opdoen om dag 3 meteen te starten.

 

3 Hoeveel Tijd?

Naast kapitaal is de hoeveelheid tijd die je kunt of wilt investeren van belang hoe snel jij succesvol kunt zijn.

Hang je ’s avonds met een kom chips op de bank voor de televisie? Of investeer je die tijd liever om je kennis te vergroten, om je vaardigheden te ontwikkelen, om je netwerk op te bouwen en om onderzoek te doen?

Ook dit is een keuze!

 

4 Kun Je Discipline Opbrengen?

Continu en groeiend succes komt niet in één dag aanwaaien. Ook niet in 1 maand.

Elke topper heeft dat bereikt met doorzetten en volhouden, m.a.w. discipline. Of het nou sport, muziek of zakelijk is.

En Continu evalueren en op zoek gaan naar verandering, verbetering, vernieuwing. Dáármee zijn ze een topper geworden!

Natuurlijk kun je heel snel een schitterend resultaat bereiken. Maar vraag je dan meteen af of dat het eigenlijk geluk ot stom toeval was. Of was het gebaseerd op jouw zorgvuldig opgebouwde kennis, kunde, ervaring en je inzet en inspanning? Want alleen dan is jouw succes herhaalbaar.

Blijf jij liever op de parkeerplaats van je leven of ben je bereid de discipline op te brengen om repeteerbare successen te creëren!

 

5 Heb Je Geduld

Lang niet elke actie leidt (direct) tot het gewenste resultaat.

Je kunt op een veiling overboden worden. Een property kan tot vlak vòòr de veiling redeemed worden of om andere redenen van de veiling worden teruggetrokken.

Evaluatie van jouw actie(s) zullen uitwijzen of je moet aanpassen. Of herhalen. En herhalen. En herhalen!

Stel je uit? Geef je op?

Dan heb je in elk geval gekozen voor de 100% zekerheid dat het géén succes wordt.

 

6 Ga Jij Jouw Vaardigheden Ontwikkelen?

Er zijn verschillende definities van “vaardigheid”.

Het komt er op neer dat je in staat bent een bepaalde handeling of serie bij elkaar behorende handelingen routinematig te doen om een beoogd resultaat te behalen.

Belangrijk zijn de woorden DOEN en ROUTINEMATIG.

Doen = actie = een keuze.

Dit betekent, dat je die handeling(en) vele malen doet, voordat je er vaardig in bent. Herhaling, herhaling, herhaling. Ik ken niemand die heeft leren schaatsen of koken door er alleen veel over te lezen en veel naar anderen te kijken.

Routinematig betekent, dat je de handelingen doet, zonder er bij na te denken.

Welke volwassene moet er nog bij nadenken dat zij/hij een mes nodig heeft om het stuk vlees op het bord te snijden? En hoe groot dat stuk dan kan zijn? Hier hoeft niemand meer bij na te denken. Het mes wordt heel routinematig gepakt en het vlees ook heel routinematig gesneden.

Zo is het ook nodig vaardigheden te ontwikkelen in het proces dat leidt tot de aanschaf van een succesvolle Tax Lien of Tax Deed. Dat ontwikkelen kost inzet, inspanning en TIJD.

Daar horen dus ook geduld en discipline bij.

In onze 2-daagse cursus leren we je welke handelingen nodig zijn om succesvol te kunnen worden met Tax Liens en Tax Deeds.

Dat dan tot vaardigheden ontwikkelen is jouw keuze om het vervolgens te DOEN.

 

7 Kennis

Bij alles wat je voor de eerste keer gaat doen is kennis nodig. Of dat nou het repareren van een lek in je fietsband is, of dat je succesvol wilt investeren in Tax Liens en Tax Deeds.

Bij het kopen van een Tax Lien en Tax Deed is het belangrijk dat je de juiste prijs biedt op de juiste property, op de juiste locatie. Hiervoor heb je kennis om de juiste keuzes te maken.

Bij het punt 1 heb ik al aangegeven, dat die kennis openbaar en op internet te vinden is. Een reëel risico is dat je je op gegeven moment overspoeld met gegevens voelt en door de bomen het bos niet meer ziet.

Ons is dat ook overkomen. Maar we hebben doorgezet en volgehouden.

Al die gegevens zijn gefilterd tot juist díe relevantie informatie hebben we gebundeld in de 2-daagse cursus “Investeren in Tax Liens en Tax Deeds.

Daar kun jij dus ook voor kiezen!

Zodat jij een succesvolle investeerder in Tax Liens en Tax Deeds kunt worden op een relatief korte termijn.

 

 

 

Wil je meer informatie over Tax Liens en Tax Deeds?

En hoe je hiermee zelf jouw financiële toekomst positief kunt beïnvloeden?

Neem een kijkje op www.taxlien.nl waar je je kunt inschrijven voor de gratis

7-Daagse Introductiecursus “Investeren in Tax Liens & Deeds”.

 

 

 

1 Comment

Leave a Comment