TAXLIEN

Bevestig je aanmelding!

Binnen enkele minuten ontvang je een email van ons met een
bevestigingslink. Als je hierop klikt is je aanmelding bevestigd.
(Dit moeten we doen ivm de anti-spam-wetgeving)

>>> Het is dus belangrijk je aanmelding te bevestigen!<<<

Mocht je over 15 minuten nog geen bericht hebben ontvangen, controleer
dan even of het bericht niet in je SPAM-box terecht is gekomen.

Succes!

Ina Wessels en Wim Coster
Taxlien.nl

Ps: we respecteren je privacy en geven je adres aan niemand door.

terug naar home